Belajar Apapun Jadi Mudah
Tugas  

Apa tegese tembang kinanthi?

Apa tegese tembang kinanthi?

Jawaban: Nggandheng utawa nuntun, watake tembang Kinanthi yaiku seneng, asih, lan tresna.

Pembahasan:

Tembang kinanthi yaiku salah sawijine tembang macapat kang isi tembangnipun gambarake babagan pembentukan jati diri utawa kemantepan awak dewe.  

Tembang kinanthi asale saka tembung kanthi kang duweni tegese tuntun yang duwe maksud wong manungsa iku saling ngebutuhake makane manungsa disebut mahluk sosial.

Pupuh Kinanthi Pada 1

     Mangka kanthining tumuwuh,

     Salami mung awas eling,

     Eling lukitaning alam,

     Dadi wiryaning dumadi,

     Supadi nir ing sangsaya,

     Yeku pangreksaning urip

Pathokan tembang kinanthi

  • Guru gatra : 6 larik
  • Guru lagu :  u, i,  a,  i, a, i
  • Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 8, 8

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *