Kerajaan Hindu Buddha

Kerajaan Singasari : Sejarah, Politik, Kejayaan, Sebab Runtuh &…

Kerajaan Singasari atau Singosari merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1222. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini berhasil menguasai Jawa dan luar Jawa. Kerajaan Tumapel adalah...
Hisam
4 min read

Kerajaan Majapahit : Sejarah, Letak, Raja-raja, Peninggalan, Runtuhnya

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur. Kemaharajaan Majapahit dapat dilihat dari wilayah kekuasaannya hampir mencakup luas nusantara...
Hisam
5 min read